Film för "Enerchi" är klar.

Alldeles i slutet av den gröna årstiden intervjuade jag företagaren Åsa Jern. 
Vi valde att filma utomhus, på hennes egen bakgård, en ljuvlig miljö. Eftersom Åsas företag Enerchi präglas starkt av hennes egen drivkraft och engagemang var det naturligt att i det här fallet välja att låta henne själv förmedla sin vision, och berätta vad hon gör, genom samtal. Alla filmer jag gör blir på olika sätt. Denna blev mjuk, varm och förtroendeskapande. Fotograf på bilden är Mikael Johansson.